Hazine ve Maliye Bakanlığı KPSS ile memur alımı! Başvuru şartları ve ilanın tamamı…

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına nazaran, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesine imtihan yoluyla 400 kişilik memur alımı yapacak. Özel müsabaka imtihanı, Bakanlık tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) yaptırılacak yazılı imtihan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek kelamlı imtihandan oluşacak. Pekala müracaat kaideleri neler?

BAŞVURU KAİDELERİ NELER?

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Müsabaka İmtihanına katılabilmek için;

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel kuralları taşımak,

  • En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, işletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden yahut bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi yahut yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak,

  • Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1987 tarihinde ve bu tarihten sonra doğanlar),

  • ÖSYM tarafından 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanı (KPSS) KPSSP48 puan tipinden yetmiş beş (75) ve üzerinde puan almış olmak,

  • Sınav fiyatını ÖSYM’nin internet sayfasında yahut taşınabilir uygulamalarında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM ismine yatırmış olmak,

  • Sınava müracaat süreçlerini eksiksiz bir biçimde tamamlamış olmak, kuralları aranır.

SINAV BAŞVURUSU NE VAKİT?

Sınava ön müracaatlar, 8-14 Eylül 2022 tarihleri ortasında elektronik ortamda ÖSYM aracılığıyla alınacaktır.

Atama yapılacak 400 takım ve durumun yirmi katı aday (8000 aday) KPSSP48 puan tipinden en yüksek puandan aşağıya gerçek sıralanacak, sıralamadaki en son adayın aldığı puanla birebir puana sahip adaylar da listeye dahil edilerek kesin müracaat yapacak adaylar belirlenecektir. Ön müracaat sonuçlan, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Ön başvuru sonucu sıralamaya giren adayların nihai başvuruları 27 Eylül-3 Ekim 2022 tarihleri arasında ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya mobil uygulamalarından veya bireysel olarak internet aracılığıyla elektronik ortamda alınacaktır. Bu tarihler arasında ÖSYM’ye başvurusunu yapamayan adaylar için geç müracaat günü 11 Ekim 2022 tarihi olacaktır.

Sınava ön müracaat ve en son müracaat, imtihanın uygulanmasına ait bilgiler, ön müracaat fiyatı, imtihan fiyatı ve bu fiyatların yatırılmasına ait konular müracaat tarihlerinden evvel ÖSYM’nin internet adresinde duyurulacaktır.

SINAV TARİHİ, YERİ VE BAŞLAMA SAATİ

Yazılı sınav ÖSYM tarafından 13 Kasım 2022 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. İmtihan 10,15’te başlayacaktır ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 10.00’dan sonra imtihan binalarına alınmayacaklardır.

SINAV BAHİSLERİ NELER?

Sınavda adaylara, her bir husus kümesi prestijiyle 15 ‘ er soru olmak üzere toplam 60 sorudan oluşan çoktan seçmeli İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe testleri uygulanacaktır. Testlerin mevzuları aşağıda belirtilen halde olacaktır:

a) İktisat:

1) Makro İktisat ve Mikro İktisat,

2) Memleketler arası İktisat,

3) Milletlerarası Ekonomik Bağlar ve Kuruluşlar.

b) Maliye:

1) Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları),

2) Maliye Siyaseti,

3) Türk Vergi Sisteminin Genel Temelleri,

c) Hukuk:

1) Anayasa Hukuku,

2) Yönetim Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı),

3) Ceza Hukuku (Genel Hükümler),

4) Borçlar Hukuku,

5) Uygar Hukuk (Aile Hukuku hariç),

6) İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler),

ç) Muhasebe:

1) Genel Muhasebe,

2) Mali Tahlil ve Raporlama.

Yorum yapın